مطالب مرتبط:

لغمان: ۲۵دختر و ۷۵ پسر از کورس‌های حرفوی فارغ شدند

بیست و پنج دختر و هفتاد و پنج پسر از کورس های ششماهه آموزش مسلکی که در شهر مهترلام بابا مرکز ولایت لغمان برگزار شده بود، فارغ گردیدند. این تعداد دختران و پسران آنانی اند که سر پرست...

مطالب اخیر