مطالب مرتبط:

مجلس اتهام‌ ارگ به نمایندگان را تاسف بار خواند

رییس مجلس نمایندگان به سخنان معاون سخنگوی رییس جمهور در خصوص این که شورای ملی ابتدا به اختلافات خود رسیدگی کند بعد به اختلافات حکومت، واکنش نشان داد.

مطالب اخیر