مطالب مرتبط:

مقام های افغانستان و تاجیکستان بر گسترش روابط میان دو کشور تاکید کردند

رییس اجرایی حکومت وحدت ملی و نخست وزیر تاجیکستان خواهان گسترش روابط میان افغانستان و تاجیکستان شدند.

مطالب اخیر