مطالب مرتبط:

افزايش 9 درصدي تلفات نيروهاي امنيتي افغانستان

دفتر بازرس ویژه آمريكا در امور بازسازی افغانستان، سیگار با انتشار گزارشی می‌گوید که شمار تلفات نیروهای امنیتی در ده ماه نخست سال جاری نسبت به سال گذشته، ۹درصد افزایش یافته است.

مطالب اخیر