مطالب مرتبط:

حمایت وزارت زراعت از دهاقین با توزیع تخم اصلاح شده بذری و کود کیمیاوی

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برای حمایت از دهاقین و افزایش حاصلات و عاید آنها در ولایت های کابل و کنر توزیع تخم های…

مطالب اخیر