مطالب مرتبط:

15 هزار تبعه افغانستانی برای زیارت اربعین ویزا گرفته‌اند

«سردار حسین ذوالفقاری» رئیس ستاد مرکزی اربعین حسینی ایران از ثبت نام 15 هزار تبعه افغانستانی برای صدور ویزای سفر اربعین خبر داد.

مطالب اخیر