مطالب مرتبط:

سمینار «نیایش از دیدگاه قرآن» در کابل برگزار شد

سمینار «دعا و نیایش از دیدگاه قرآن» با حضور مسئولین مراکز فرهنگی و قرآنی، اساتید فعال علوم قرآنی و خانواده‌های آنان در دفتر مرکزی شورای عالی قرآنی افغانستان، برگزار شد.

مطالب اخیر