مطالب مرتبط:

افزایش قیمت مواد سوختی و تعطیلی برق/ سودجویی تاجران از جیب خالی مردم

با نزدیک شدن فصل زمستان قیمت‌های مواد سوختی در کنار افزایش تعطیلی برق افزایش یافته که بدون شک ناشی از عدم نظارت دولت و سودجویی تاجران است.

مطالب اخیر