مطالب مرتبط:

ماجرای اسب لیلی که به جنگ تمام عیار بین افغانستان و پنجاب تبدیل شد

اسب لیلی به «یارمحمد خان بارکزایی» فززند سردار «پاینده خان» و برادر «امیردوست محمد خان» یکی از رؤسای قبیله بارکزی تعلق داشت که در نهایت بدلیل محبوبیت زیاد به جنگ تمام عیاری بین افغانستان و پنجاب تبدیل شد.

مطالب اخیر