مطالب مرتبط:

محور: فرمانده نیروهای خارجی در کشور پاکستان را به …

General John Nicholson, the commander of U.S and NATO forces in Afghanistan, has called on Pakistan to stop harboring militant groups including the Taliban.

مطالب اخیر