مطالب مرتبط:

کمیتۀ گزینش: فهرست نهایی درخواست‌دهنده‌گان را به …

کمیتۀ گزینش اعضای کمیسیون‌های انتخاباتی تا یک هفتۀ دیگر فهرست نهایی درخواست‌دهنده‌گان را به رییس‌جمهور خواهند سپرد. این کمیسیون می‌گوید که از میان ۷۲۰ تن ۷۲ تن افراد شایسته را بی‌هیچ گونه مداخله برای کمیسیون‌های انتخاباتی بر خواهند گزید.

مطالب اخیر