مطالب مرتبط:

خواست رییس‌جمهورغنی؛ اصلاحات در بخش اکمالات

رییس‌جمهورغنی به نهاد‌های امنیتی هشدار می‌دهد که اگر تا پایان زمستان امسال مشکلات در کار اکمالات و رسانیدن سوخت‌بار به نیروهای امنیتی از میان برداشته نشوند، این بخش‌ها را غیر نظامی خواهد ساخت.

مطالب اخیر