مطالب مرتبط:

گروه پارلمانی «استقلال» اعلام موجودیت کرد

عبدالقادر قلاتوال، عضو این گروه پارلمانی که امروز شروع به کار نمود ، گفت : این گروه پارلمانی به منظور حراست از ارزش های اسلامی، توسعه و رشد متوازن اقتصادی، فرهنگی، رفاه عامه، تنظیم روابط قواه سه گانه و تطبیق قانون اساسی ایجاد شده است.

مطالب اخیر