مطالب مرتبط:

یک محکمۀ پاکستان درخواستِ رهایی شربت گل را به ضمانت رد کرد

در حالیکه انتظار می رفت تا شربت گل زن مهاجر افغان در پاکستان به اساس ضمانت از زندان آزاد شود اما یک محکمۀ پاکستان درخواست در این مورد را رد کرده است. محسن داور یک څارنوال پاکستانی گفت، ی...

مطالب اخیر