مطالب مرتبط:

ولسی جرگه افغانستان گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ را رد کرد

ولسی جرگه افغانستان گزارش قطعیه سال مالی ۱۳۹۴ را به اکثریت ارا رد کرد. کم کاری، تخطی از اصول مصرف بودجه، نبود شفافیت لازم، بی کفایتی و مسایل دیگر از مواردی اند که ولسی جرگه افغانستان آن را عوامل ر...

مطالب اخیر