مطالب مرتبط:

ساتندویه شورا د لویی جرګې د دایر کیدلو غوښتونکې ده؛ د پردې ترشا خبری اتری سوله نشی راوستلای

د افغانستان د ساتنی او ثبات شورا ویندوئ ددې مطلب په بیان سره چی دا شورا د لویی جرګې جوړیدل غواړی، وویل : د سولی د ټینګښت لپاره امتیازورکول، اوسنی مشکلات نشی هوارولای.

مطالب اخیر