مطالب مرتبط:

امریکا: نیروهای امنیتی افغانستان دربرابر طالبان موفق بوده اند

پیام آفتاب: مقام های امریکایی می گویند که نیروهای امنیتی افغانستان در سال جاری و در فصل جنگ، توانسته اند حملات گسترده طالبان را مهار کنند و در این کار موفق بوده اند.

مطالب اخیر