مطالب مرتبط:

واکنش مجلس سنا نسبت به هشدار پاکستان به طالبان

پیام آفتاب: پاکستان به گروه طالبان هشدار داده است که این گروه نمی‌تواند به گونه‌ی مستقل وارد گفت‌وگوهای صلح با دولت افغانستان شود.

مطالب اخیر