مطالب مرتبط:

آسان‌سازی روندِ گرفتنِ جواز ساختمانی در شهرداری کابل

شهرداری کابل با حمایت مالی بانک جھانی تسھیلات تازه را به منظور سیستم موثر دست‌رسی به «جواز ساختمانی» ایجاد می‌کند

مطالب اخیر