مطالب مرتبط:

سرک «شهید شیر ولی وردک» افتتاح شد / فاروق وردک: حکومت به پرونده قتل برادرم رسیدگی کند

فاروق وردک از حکومت خواست به پرونده قتل برادرش رسیدگی کند.

مطالب اخیر