مطالب مرتبط:

استقبال شورای امنیت از انتخاب عون به ریاست جمهوری لبنان

شورای امنیت سازمان ملل از انتخاب میشل عون به عنوان رئیس جمهور لبنان استقبال کرد.

مطالب اخیر