مطالب مرتبط:

پیروزی آرسنال در خانه لودوگورتس

شاگردان آرسن ونگر در همان دقایق ابتدایی دو بار دروازه شان را باز شده دیدند اما در ادامه توانستند سه گل بزنند و به یک پیروزی درخشان دست پیدا کنند.

مطالب اخیر