مطالب مرتبط:

طرح قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران از سوی مجلس سنا تصویب شد

مجلس سنا طرح قانون مبارزه با قاچاق انسان و مهاجران را با اکثریت آرای سناتوران حاضر در مجلس تصویب کرد.

مطالب اخیر