مطالب مرتبط:

سیاست‌های مبارزه با موادمخدر دولت و جامعه جهانی در افغانستان ناکام بوده است

پیام آفتاب به همان میزان که خبر کاهش کشت و تولید مواد مخدر در کشور در سال گذشته امیدوار کننده است به همان اندازه افزایش تعداد معتادین نگران کننده به نظر می‌رسد و دولت اگر با اتخاذ سیاست‌های درست به سناریوی به نام کشاورز و به کام والیان و زورمندان نقطه پایان نگذارد دیگر نیازی به مرمی‌های طالب و داعش نیست بلکه جمعیت کشور به ویژه نیروی جوان قربانی مواد مخدر می‌شود

مطالب اخیر