مطالب مرتبط:

زمینه حضور گسترده زنان در نهادهای دولتی مساعد می گردد

داکتر عبدالله عبدالله رییس اجرایی در دیدار با مسئول عمومی اداره زنان سازمان ملل متحد گفته است که رسیدگی به وضعیت بانوان در دستور کار و صدر برنامه های انکشافی حکومت وحدت ملی قرار دارد

مطالب اخیر