مطالب مرتبط:

نمایندگان از وضعیت امنیتی در کشور احساس خطر می کنند

اقبال صافی، عضو مجلس نمایندگان در نشست عمومی این مجلس گفت: نهادهای امنیتی جوابگوی مسایل فعلی کشور نیستند. مجلس باید یک تصمیم گیری جدی در این باره داشته باشد.

مطالب اخیر