مطالب مرتبط:

کارمند ریاست دادگستری ننگرهار هنگام رشوه بازداشت شد

کارمند ریاست دادگستری ننگرهار هنگام دریافت ۱۰۰ هزار کلدار پاکستانی رشوه بازداشت شد

مطالب اخیر