مطالب مرتبط:

3 وزارتخانه برای ریشه کن کردن مواد مخدر در افغانستان تفاهمنامه امضا کردند

وزارت مبارزه با مواد مخدر تفاهمنامه همکاری برای ریشه کن کردن این مواد با وزارت‌های کشاورزی و آموزش‌های عالی را امضا کرد.

مطالب اخیر