مطالب مرتبط:

توزیع کمک های نقدی میان خانواده شهدای پلیس کاپیسا

پیام آفتاب: 43 تن ازورثه ی شهداء پولیس در ولایت کاپیسا، ازکمک های خیرخواهانه ی دولت مستفید شدند.

مطالب اخیر