مطالب مرتبط:

گزارش تصویری از نمایشگاه بین المللی زراعتی، صنعتی و تجارتی در مزار شریف (قسمت اول)

پیام آفتاب: نمایشگاه بزرگ بین المللی زراعتی، صنعتی و تجارتی در میدان ورزشی (سینا استدیوم) در شهرمزارشریف مرکز ولایت بلخ برگزار گردیده است.

مطالب اخیر