مطالب مرتبط:

تنش میان جنرال دوستم و رییس جمهور غنی فروکش کرد

عبدالرشید دوستم ، می گوید : با توافقی که میان او و رییس جمهور غنی صورت گرفته است، راهپیمایی اعتراضی ...

مطالب اخیر