مطالب مرتبط:

داعش افغانستان با داعش عراق و سوریه چگونه ارتباط دارد؟

داعش و افراطیت نام کتاب جدیدی است که حضور، منابع مالی و اهداف داعش را در ۱۶ کشور جهان به شمول افغانستان به بررسی گرفته‎است. حکمت الله اعظمی عضو مرکز مطالعات جنگ و صلح افغانستان و نویسنده بخ...

مطالب اخیر