مطالب مرتبط:

م.م گزارش‎های کشتار جمعی توسط داعش را در موصل بدست آورده‎است

دفتر حقوق بشر ملل متحد می‎گوید گزارش‎های تازه را در مورد کشتارهای دسته جمعی توسط جنگجویان داعش در شهر شمالی موصل عراق به دست آورده‎است. روینا شامداسانی سخنگوی اداره حقوق بشر ملل متح...

مطالب اخیر