مطالب مرتبط:

خواست گروه‌های سیاسی؛ پایان‌یافتن اختلاف‌ها میان …

شورای عالی احزاب جهادی و ملی هشدار می‌دهد که ادامۀ اختلاف‌های سیاسی میان رهبری حکومت وحدت ملی، کشور را با بحران بزرگ روبه‌رو خواهد ساخت.

مطالب اخیر