مطالب مرتبط:

شورای عالی احزاب جهادی و ملی افغانستان: جلو بحران را در کشور خواهیم گرفت

شورای عالی احزاب جهادی و ملی اعلام کرد که تلاش می کند با پا درمیانی میان رهبران حکومت وحدت ملی اختلاف آنان را مرفوع و کشور را از حالت کنونی که به گفته آنان بحرانی است، خارج کنند. رهبران این شورا گفتند که رهبران حکومت وحدت ملی را زیر یک سقف خواهند نشاند.

مطالب اخیر