مطالب مرتبط:

مقصد بعدی دوستم کجاست؟

دوستم بر برگزاری انتخابات شوراهای ولسوالی و پارلمان تأکید کرده و گفته است، لویه جرگه قانون اساسی باید دایر شود تا توزیع صلاحیت‌ها در رده‌های بالای دولت و معاونین روشن شود. وی همچنین گفته، با تعدیل قانون اساسی، جایگاه، وظایف و مسؤولیت‌های شورای امنیت ملی نیز باید تعریف شود.

مطالب اخیر