مطالب مرتبط:

دولت افغانستان خواستار همکاری علما برای مبارزه با مواد مخدر شد

با توجه به افزایش کشت مواد مخدر در افغانستان، دولت این کشور از علما خواسته که برای مبارزه با مواد مخدر در این کشور همکاری کنند. قرار است که علما در خطبه‌های روز جمعه درباره حرام بودن تولید، مصرف و کشت مواد مخدر با مردم صحبت کند.

مطالب اخیر