مطالب مرتبط:

آغاز غنی سازی اورانیم تا ۵ سال آینده در افغانستان

آمر انرژی اتمی در غرب کشور گفت: اداره انرژی اتمی تلاش می کند تا ۵ سال دیگر، افغانستان روند غنی سازی اورانیم را آغاز نمایند.

مطالب اخیر