مطالب مرتبط:

افغانستان کشوری است که نمی‌تواند حضور متجاوز را تحمل کند

مردم افغانستان، مردمی بیگانه‌ستیز هستند و هرگز حضور خارجی که برای تجاوز به این کشور آمده باشد را نمی‌پذیرند.

مطالب اخیر