مطالب مرتبط:

۵۰۰ هزار خانم بیوه در کشور وجود دارد

افغانستان کشوری است که سه دهه جنگ شمار زیادی از خانواده ها را در این کشور بی سرپرست کرده و هرروز به تعداد بانوان بیوه افزوده می شود.

مطالب اخیر