مطالب مرتبط:

یک مزرعه مرغداری در «لوگر» افتتاح شد

مسئولان وزارت کشاورزی، آبیاری و دامداری ولایت لوگر می‌گوید که ساخت یک مزرعه مرغداری در لوگر افتتاح شد.

مطالب اخیر