مطالب مرتبط:

مشرانو جرگه قانون مبارزه با قاچاق انسان را تائید کرد

مشرانو جرگه افغانستان قانون مبارزه با قاچاق انسان را تائید کرد. اعضای مشرانو جرگه در نشست عمومی امروز افزایش قاچاق انسان را نگران کننده خوانده گفتند، قاچاق انسان سومین منبع عایداتی برای مافیای بی...

مطالب اخیر