مطالب مرتبط:

مردم افغانستان قربانی پدیده شوم مواد مخدر هستند

«قیام‌الدین کشاف» رئیس شورای علمای افغانستان، کشت، تولید و قاچاق مواد مخدر را مصیبت بزرگ برای این کشور دانست و گفت: فایده کشت و تولید مواد مخدر را دیگران می‌برند اما مردم افغانستان قربانی این پدیده شوم هستند.

مطالب اخیر