مطالب مرتبط:

تحقیق: سیستم اداری سنتی فعال و دورنمای حکومتداری الکترونیک مشخص نیست

کابل (پژواک، ٣٠سرطان ۹۵): با وصف سرازیرشدن میلیاردها دالر در ۱۵ سال اخیر به افغانستان، سیستم اداری بیشتر ادارات دولتی همچنان سنتی باقی مانده است و مردم از فرهنگ کاغذپرانی، ناکارآمدی و فساد گسترده در این نهادها ابراز نارضایتی می کنند.  آژانس خبرى پژواک، به طور نمونه سيستم ادارى در ریاست های

مطالب اخیر