مطالب مرتبط:

صدیق: در مورد هویت پسری که در جرمنی حمله کرد، تحقیق شود

سفیر افغانستان در برلین می گوید در مورد هویت شخصی که در ریل جرمنی با تبر بر مسافرین حمله کرده است باید تحقیقات عمیق انجام شود حمید صدیق شام گذشته به رادیو آزادی گفت از پولیس جرمنی خواسته اس

مطالب اخیر