مطالب مرتبط:

عبدالله: افزایش مأمورین زن در ادارات عدلی و قضایی مؤثر است

عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی افغانستان می گوید افزایش مأمورین زن در ادارات عدلی و قضائی در جلوگیری از خشونت علیه زنان بسیار مفید خواهد بود آقای عبدالله دیروز با معاون سرمنش

مطالب اخیر