مطالب مرتبط:

عملیات احداث خط آهن ترکمنستان-افغانستان به پایان رسید

عملیات احداث خط آهن ترکمنستان –افغانستان تا ایستگاه «آقینه» در 3 کیلومتری خاک افغانستان پایان یافت.

مطالب اخیر