مطالب مرتبط:

متهمان «جاسوسی برای حزب الله» در امارات به حبس محکوم شدند

دستگاه قضایی امارات عربی متحده چندین نفر را به اتهام همکاری با حزب‌الله لبنان به زندان محکوم کرده‌است.

مطالب اخیر