مطالب مرتبط:

سرنوشت صلح چه خواهد شد؟

برای آوردن صلح و تحکیم پایه های اساسی ثبات در افغانستان عزم، اراده و جدیت لازم مدیران ارشد حکومت و کارگزاران سیاسی جزء لازمه های کلان می تواند مطرح باشد از آنجایی که پس از نشست وارسا و موضع گیری اخیر رییس جمهور غنی در مقابل پاکستان با تحسین شمار زیادی از حلقه های سیاسی نخبگان سیاسی افغانستان همراه شد اما این مساله جدیدی نیست و بارها چنینموضع گیری های داشتیم سرنوشت صلح افغانستان چگونه خواهد شد؟ چگونه می شود به صلح رسید؟

مطالب اخیر