مطالب مرتبط:

درگیری میان حکومت و پارلمان حقه سیاسی است

اصلاحات انتخاباتی در افغانستان، همچنان با بن بست مواجه شده است و هیچگونه آغازی برای آن انجام نگردیده است سرنوشت فرمان نامعلوم و زمان انتخابات اعلام نگردیده است یک سال از پایان زمان کار نمایندگان پارلمان می گذرد اما هنوز خبری از انتخابات نیست با این وجود، چرا حکومت و نمایندگان پارلمان همچنان در این موضوع درگیر هستند در حالیکه هر دو جناح ادعای تمایل برای برگزاری انتخابات دارند؟

مطالب اخیر